THE WILIS

Sorry, our english version is under construction.

Please, check back later.

THE WILIS

Film crew
 • Director
 • Script
 • Director of cinematography
 • Music
 • Production design
 • Costume designer
 • Make-up
 • Sound
 • Editing
 • Producers
 • NURBEK EGEN
 • VLADIMIR ARKUSHA
  YURIY KOROTKOV
 • OLEG LUKICHEV
 • ANDREI ANTONENKO
 • YURY KHARIKOV
 • YURY KHARIKOV
 • OLGA MIROSHNICHENKO
 • ANDREI POPOVYAN
 • EDUARD NURITDINOV
 • SABINA EREMEEVA
  EKATERINA FILIPPOVA
Actors
 • Yulya Azarova
 • Igor
 • Natalia Sergeevna
 • Galina Nikolaevna
 • Sveta Sereda
 • Nina Titova
 • Lena Ilyinskaya
 • Dans school director
 • Dyomin
 • Olga Sergienko
 • Cholpan Nairutdinova
 • Iya Chekvaidze
 • Khakim
 • Astakhov
 • Doctor
 • Conductor
 • Concertmaster
 • Guard
 • Yulya’s father
 • Yulya’s mother
 • Igor’s father
 • Igor’s mother
 • Customer
 • Manager
 • OLGA PRIHODTSEVA
 • IGOR PETRENKO
 • ELENA SAFONOVA
 • NATALIA KHOROKHORINA
 • NATALIA KREMEN
 • TATIANA CHIZHIKOVA
 • OLGA CHURSINA
 • VLADIMIR KIRILLOV
 • MAKSIM MOREV
 • GALINA KRAVCHENKO
 • NARANGI BALDUEVA
 • SOFIKO NACHKEBIYA
 • ARSEN KARAKOZOV
 • VYACHESLAV KULAEV
 • DANIIL SPIVAKOVSKY
 • ANATOLY GUS’
 • VLADIMIR TIRDATOV
 • YOLA SANKO
 • SERGEY BATALOV
 • ANNA ARDOVA
 • SERGEI CHONISHVILI
 • ALYONA YAKOVLEVA
 • Vladimir Steklov
 • DANIIL STRAKHOV
SLON
1, Mosfilmovskaya street, 119285 - Moscow, Russia
+7 (499) 143 95 95 | +7 (499) 143 97 02 | info@studioslon.com

THE WILIS

Film crew
Actors
Film crew
Actors
 • Director
 • Script
 • Director of cinematography
 • Music
 • Production design
 • Costume designer
 • Make-up
 • Sound
 • Editing
 • Producers
 • NURBEK EGEN
 • VLADIMIR ARKUSHA | YURIY KOROTKOV
 • OLEG LUKICHEV
 • ANDREI ANTONENKO
 • YURY KHARIKOV
 • YURY KHARIKOV
 • OLGA MIROSHNICHENKO
 • ANDREI POPOVYAN
 • EDUARD NURITDINOV
 • SABINA EREMEEVA | EKATERINA FILIPPOVA